organizacija sportskog saveza ljubovija

Anketa o školskom sportu

Anketu koju je uradio i teorijski obrazložio sekretar saveza Vladimir Krstić možete u celosti preuzeti linkom: Uključenost učenika osnovnih škola sa teritorije opština Ljubovija u sportske klubove

Izdvajamo sledeće zaključke:

  • Ovakav vid ankete sproveden je po prvi put u osnovnim školama na teritoriji opštine Ljubovija. Na osnovu dobijenih rezultata može se formirati jasna slika sa preciznim podacima vezanim za broj uključenih učenika u sportske klubove kao i razlozima zbog kojih se ne bave sportom. Takođe ovom anketom dobili smo i značajne informacije vezane za sport kojim bi učenici voleli da se bave a trenutno ne postoji adekvatan sportski klub u našoj opštini.
  • Rezultati pokazuju da je tek svaki četvrti učenik osnovnih škola na teritoriji naše opštine uključen u neki od sportskih klubova. Svaki treći dečak trenira u nekom od klubova. Kada je reč o devojčicama koje se bave sportom rezultati su zabrinjavajući i govore da se tek svaka sedma devojčica bavi sportom .
  • Deca koja školu pohađaju u Ljuboviji i čije je mesto stanovanja u samom mestu i bližoj okolini znatno više su uključena u sportske klubove. S druge strane, nedovoljno razvijen sportu u seoskim sredinama i potreba za razvojem istog osnivanjem sportskih klubova ili putem školskih sportskih sekcija. Otežavajući faktor za decu koja žive i nastavu pohađaju van Ljubovije predstavlja udaljenost mesta stanovanja, odnosno nedostatak adekvatnog prevoza što nam govori da sport i sportsku infrastrukturu treba više razvijati u seoskim sredinama nego što je to do sada bio slučaj. Druga opcija je organizovanje prevoza za decu koja žive u ovim sredinama a koja bi se bavila sportom.
  • Rezultati ankete ukazuju za potrebom da se u našoj opštini formira odbojkaški klub. Posebno su zainteresovane devojčice što govori da bi se osnivanjem kluba povećao broj devojčica uključenih u sport. Ostali sportovi kojim bi učenici voleli da se bave a trenutno ne postoji adekvatna infrastruktura su tenis, vaterpolo, plivanje i rukomet.
  • Osnovni cilj u bliskoj budućnosti predstavlja povećanje broja dece koja će biti uključena u sport osnivanjem novih sportskih klubova, razvoj sportske infrastrukture, kako u Ljuboviji tako i u seoskim sredinama i stvaranje pozitivne klime koja će omogućiti da sport bude dostupan svakom detetu u našoj opštini.