Poziv za dostavljanje godišnjih programa u oblasti sporta u 2025.godini
  • 15.05.2024.godine    
  • izveštava Vladimir Krstić  
donacije ljubovija

Poštovani članovi Sportskog saveza opštine Ljubovija

Shodno članu 138.stav 5. Zakona o sportu Republike Srbije(“Sl.glasnik RS”, br. 10/2016) pozivamo vas da dostavite predloge vaših godišnjih programa kojima se finansiraju aktivnosti sportskih organizacija sa teritorije opštine Ljubovija u 2025.godini kako bi Sportski savez opštine Ljubovija mogao da dostavi objedinjeni predlog opštinskoj upravi opštine Ljubovija u skladu sa programskim kalendarom Zakona o Sportu.

Predloge godišnjih programa možete dostaviti do ponedeljka 27.05.2024.godine u kancelariji Sportskog saveza opštine Ljubovija svakog radnog dana od 07,00-15,00 časova.

Dokumentacija koja se podnosi:

  • Popunjen obrazac predloga godišnjih programa-3 primerka(uz predlog se dostavlja cd sa predlogom programa
  • Propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o organizaciji i predloženom programu( naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje sportske organizacije
  • Rešenje o registraciji kluba-sportske organizacije (rešenje iz APR-a)
  • Kopija ugovora o otvaranju računa sa bankom(kopija depo kartona računa kod Uprave za trezor

Sva obavezna dokumentacija, mora biti dostavljena u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja.

Prednja strana koverte sa predlogom programa mora sadržati sledeće podatke;

  • naziv godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
  • naziv podnosioca predloga programa
  • adresa podnosioca predloga programa
  • naziv programa

Obrazac aplikacionog formulara možete preuzeti ovde